Yorkshire Vikings v Lancashire Lightning, 2-7-2021, Headingley, Vitality Blast,