Yorkshire Vikings v Lancashire Lightning, Vitality Blast, Headingley, 2-7-2021